Kolenko, Štefan (1953) “Poročilo o Geološkem zavodu LRS od ustanovitve do leta 1952”, Geologija, 1(1), pp. 262–283. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/138 (Accessed: 7December2023).