Brenčič, M. and Prestor, J. (2009) “Posvetovanje »Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih« Ljubljana, 6.10.2009”, Geologija, 52(2), pp. 257–259. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1200 (Accessed: 30September2023).