Vreča, P., Stalikas, C., Muri, G., Daskalou, V., Kanduč, T. and Leis, A. (2008) “C in N elementna in izotopska sestava sedimentirane organske snovi iz jezera Pamvotis (Grčija) in Bohinjskega jezera (Slovenija)”, Geologija, 51(1), pp. 65–70. doi: 10.5474/geologija.2008.007.