Brenčič, M. (2007) “Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja na Dunaju (15. - 20. april 2007)”, Geologija, 50(1), pp. 221–222. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1115 (Accessed: 14April2024).