Brenčič, Mihael. 2003. “Skupni Kongres Evropskega Geofizikalnega združenja, Ameriške Geofizikalne Unije in Evropske geološke Unije”. Geologija 46 (1):175-77. https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/990.