Aničić, Bogoljub, Bojan Ogorelec, Polona Kralj, and Miha Mišič. 2021. “Lithology of Tertiary Beds in Kozjansko, Eastern Slovenia”. Geologija 45 (1):213-46. https://doi.org/10.5474/geologija.2002.017.