Ramovš, Anton. 2001. “Prvo najdišče Brahiopodov V Vrhnjih Tuvalskih Apnencih (zgornji Karnij) Severnoalpskega Hallstattskega Razvoja V Julijskih Alpah”. Geologija 44 (2):291-94. https://doi.org/10.5474/geologija.2001.020.