Hinterlechner-Ravnik, Ana. 1988. “Ultramafic Xenoliths in the Granite at Črna Na Koroškem in Slovenia”. Geologija 31 (1):403-14. https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/620.