Dolenec, Tadej, Bojan Ogorelec, and Jože Pezdič. 1981. “Upper Permian and Scythian Beds in the Tržič Area”. Geologija 24 (2):217-38. https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/492.