Ogorelec, Bojan, Miha Mišič, Alojz Šercelj, Franc Cimerman, Jadran Faganeli, and Peter Stegnar. 1981. “Sediment of the Salt Marsh of Sečovlje”. Geologija 24 (2):179-216. https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/491.