Torkar, Anja, Marjana Zajc, Jure Atanackov, Andrej Gosar, and Mihael Brenčič. 2021. “Geophysical Investigations in the Radovna River Spring Area (Julian Alps, NW Slovenia)”. Geologija 64 (2):253-66. https://doi.org/10.5474/geologija.2021.014.