Kuščer, Dušan. 1958. “Stratigrafski Sistem in Stratigrafska Nomenklatura”. Geologija 4 (1):237-49. https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1544.