Brenčič, Mihael. 2011. “Kongres Evropskega Geoznanstvenega združenja Na Dunaju (Avstrija) 3.-8. 4. 2011”. Geologija 54 (1):144-45. https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1460.