Šlebinger, Ciril. 1953. “Obvestilo O Kartiranju Lista Maribor 4 in Murska Sobota 3”. Geologija 1 (1):293-97. https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/141.