Gerčar, David, Ajda Koceli, Andreja Založnik, and Boštjan Rožič. 2017. “Upper Carnian Clastites from the Lesno Brdo Area (Dinarides, Central Slovenia)”. Geologija 60 (2):279-95. https://doi.org/10.5474/geologija.2017.020.