Komar, Darja, Tadej Dolenec, Petra Vrhovnik, Nastja Rogan Šmuc, Sonja Lojen, Goran Kniewald, Sanja Slavica Matešič, Živana Lambaša Belak, and Matej Dolenec. 2014. “Makirina Bay Peloid (N Dalmatia, Republic of Croatia) - Its Potential Use in Balneotherapy”. Geologija 57 (2):167-76. https://doi.org/10.5474/geologija.2014.014.