Šram, Dejan, Mihael Brenčič, Andrej Lapanje, and Mitja Janža. 2012. “Perched Aquifers Spatial Model: A Case Study for Ljubljansko Polje (central Slovenia)”. Geologija 55 (1):107-16. https://doi.org/10.5474/geologija.2012.008.