Brenčič, Mihael, and Joerg Prestor. 2009. “Posvetovanje »Urejanje Prostora Na Vodovarstvenih območjih« Ljubljana, 6.10.2009”. Geologija 52 (2):257-59. https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1200.