Brenčič, Mihael. 2007. “Kongres Evropskega Geoznanstvenega združenja Na Dunaju (15. - 20. April 2007)”. Geologija 50 (1):221-22. https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1115.