Brenčič, Mihael. 2005. “Kongres Evropskega Geoznanstvenega združenja Dunaj, Avstrija (24. - 29. April 2005)”. Geologija 48 (1):177-79. https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1060.