Brenčič, M. (2003). Skupni kongres Evropskega geofizikalnega združenja, Ameriške geofizikalne unije in Evropske geološke unije . Geologija, 46(1), 175–177. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/990