Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., & Mišič, M. (2021). Lithology of Tertiary beds in Kozjansko, Eastern Slovenia . Geologija, 45(1), 213–246. https://doi.org/10.5474/geologija.2002.017