Ramovš, A. (2001). Prvo najdišče brahiopodov v vrhnjih tuvalskih apnencih (zgornji karnij) severnoalpskega hallstattskega razvoja v Julijskih Alpah . Geologija, 44(2), 291–294. https://doi.org/10.5474/geologija.2001.020