Dimkovski, T., Bidovec, M., & Rokavec, D. (2000). Ustrezno vrednotenje zalog trdnih mineralnih surovin . Geologija, 43(2), 247–249. https://doi.org/10.5474/geologija.2000.019