Urbanc, J., & Jamnik, B. (1998). Isotope investigations of groundwater from Ljubljansko polje (Slovenia) . Geologija, 41(1), 355–364. https://doi.org/10.5474/geologija.1998.018