Hinterlechner-Ravnik, A. (1988). Ultramafic xenoliths in the granite at Črna na Koroškem in Slovenia. Geologija, 31(1), 403–414. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/620