Buser, S. (1985). Slapovi v Sloveniji. Geologija, 28(1), 356–358. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/580