Ogorelec, B., Mišič, M., Šercelj, A., Cimerman, F., Faganeli, J., & Stegnar, P. (2021). Sediment of the salt marsh of Sečovlje. Geologija, 24(2), 179–216. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/491