Placer, L., & Čar, J. (1975). Rekonstrukcija srednjetriadnih razmer na idrijskem prostoru. Geologija, 18(1), 197–209. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/369