Štrucl, I. (1970). Stratigrafske in tektonske razmere v vzhodnem delu severnih Karavank. Geologija, 13(1), 5–20. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/275