Sine nomine. (1955). Poročilo o delu Geološkega društva v Ljubljani. Geologija, 3(1), 265–269. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/184