Gale, L. (2021). Fosili Slovenije: pogled v preteklost za razmislek o prihodnosti. Geologija, 64(1), 133. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1807