Zupančič, N. (2020). Ljubljanska geološka šola: zgodovina poučevanja geologije na Univerzi v Ljubljani. Geologija, 63(2), 333–334. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1793