Šlebinger, C. (1955). O sulfidih v pomurskih slatinah ter njihovem pomenu za nastanek slatin. Geologija, 3(1), 226–230. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/179