Sine nomine. (1961). Poročilo o delu Inštituta za geologijo univerze v Ljubljani v letu 1961. Geologija, 7(1), 323–330. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1731