Sine nomine. (1958). Poročilo o delu Slovenskega geološkega društva. Geologija, 4(1), 276–280. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1729