Štrucl, I. (1961). Rezultati najnovejših geoloških raziskav v širši okolici mežiškega rudišča. Geologija, 7(1), 43–53. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1565