Štrucl, I. (1960). Geološke značilnosti mežiškega rudišča s posebnim ozirom na kategorizacijo rudnih zalog. Geologija, 6(1), 251–278. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1554