Kuščer, D. (1958). Stratigrafski sistem in stratigrafska nomenklatura. Geologija, 4(1), 237–249. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1544