Brenčič, M. (2011). 2. Trienalni simpozij Naravne nesreče v Sloveniji. Geologija, 54(1), 145–146. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1461