Brenčič, M. (2011). Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja na Dunaju (Avstrija) 3.-8. 4. 2011. Geologija, 54(1), 144–145. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1460