Markič, M., Turk, V., Kruk, B., & Šolar, S. V. (2011). Coal in the Mura Formation (Pontian) between Lendava (Slovenia) and Mursko Središće (Croatia), and in the wider area of NE Slovenia. Geologija, 54(1), 97–119. https://doi.org/10.5474/geologija.2011.008