Germovšek, C., & Ramovš, A. (1953). Poročilo o ustanovitvi in delu Geološkega društva v Ljubljani. Geologija, 1(1), 302–303. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/144