Grimšičar, A. (1953). Obvestilo o raziskavanju pleistocena v Radovljiški kotlini. Geologija, 1(1), 300–301. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/143