Šlebinger, C. (1953). Obvestilo o kartiranju lista Maribor 4 in Murska Sobota 3. Geologija, 1(1), 293–297. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/141