Kolenko, Štefan. (1953). Poročilo o Geološkem zavodu LRS od ustanovitve do leta 1952. Geologija, 1(1), 262–283. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/138