Gabor, L., & Rman, N. (2016). Mofettes in Slovenske gorice, Slovenia. Geologija, 59(2), 155–177. https://doi.org/10.5474/geologija.2016.009