Šram, D., Brenčič, M., Lapanje, A., & Janža, M. (2012). Perched aquifers spatial model: a case study for Ljubljansko polje (central Slovenia). Geologija, 55(1), 107–116. https://doi.org/10.5474/geologija.2012.008