Brenčič, M., & Prestor, J. (2009). Posvetovanje »Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih« Ljubljana, 6.10.2009. Geologija, 52(2), 257–259. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1200