Vreča, P., Stalikas, C., Muri, G., Daskalou, V., Kanduč, T., & Leis, A. (2008). C in N elementna in izotopska sestava sedimentirane organske snovi iz jezera Pamvotis (Grčija) in Bohinjskega jezera (Slovenija). Geologija, 51(1), 65–70. https://doi.org/10.5474/geologija.2008.007